Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8274
W sumie: 143393

News

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

17.03.2021

Informacja o zmianie stawek opłat za odpady komunalne

Wójt Gminy Jaktorów zawiadamia, że zgodnie z art. 6c ust. 1 oraz art. 6k ust. 1, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Jaktorów podjęła w dniu 26 listopada 2020 r. uchwałę Nr XXXI/208/2020 w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 30,00 zł od osoby – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

  2. 60,00 zł od osoby – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj.: – 5,00 złoty od osoby miesięcznie.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z pakietem dla osób chcących skorzystać ze zwolnienia za kompostowanie.

Zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru dostarczają mieszkańcom pracownicy tut. urzędu gminy w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

Do pobrania PAKIET DLA OSÓB CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI.

NOWA DEKLARACJA STAWKI 2021

Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski

Przygotował: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi


 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.