Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1321
W sumie: 1321

News

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU ZWOŁANIA XXXII SESJI RADY GMINY JAKTORÓW

09.12.2020

Zawiadomienie

W związku z koniecznością uzyskania stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie umieszczenia zadania p. n. ,, Inwentaryzacja Źródeł Ciepła na terenie gminy Jaktorów ‘’ w wykazie wydatków Urzędu Marszałkowskiego, niewygasających z upływem roku 2020 roku mającego wpływ na działania Rady Gminy Jaktorów zmieniam termin zwołania Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 grudnia 2020 roku na dzień 17 grudnia 2020 r ( czwartek) o godz. 9.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88. Za utrudnienia przepraszam. Wyznaczając termin Sesji nie były jeszcze znane okoliczności uzasadniające zwołanie Sesji w późniejszym terminie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.(Dzika)

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dotyczący Gminy Żyrardów oraz Gminy Jaktorów na lata 2021- 2030

 8. Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2021 oraz uchwalenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031.

 9. Wniosek Wójta Gminy w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.

 10. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 uwzględniający wniesione przez Wójta zmiany wraz z uzasadnieniem, oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031.

 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 12. Odczytanie opinii stałych Komisji Rady.

 13. Dyskusja,

 14. Głosowanie nad wniesionymi poprawkami.

 15. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2021- 2031.

 16. Głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej na rok 2021.

 17. Informacje z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 18. Sprawy organizacyjne.

 19. Wolne wnioski i informacje.

 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów

Mirosław Byczak

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.