Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9951
W sumie: 138922

News

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów

31.08.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Jaktorów

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

Z związku z koniecznością podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia wszystkie Gminy w województwie mazowieckim, w tym Gmina Jaktorów, zostały zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy.

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie.

W celu rzetelnego gromadzenia informacji dotyczących źródeł ciepła od początku września ruszą w teren upoważnieni ankieterzy, którzy wraz z Państwa pomocą zbiorą potrzebne informacje.

Każdy ankieter będzie wyposażony w odpowiednie upoważnienie wraz z podaniem numeru dowodu osobistego, na podstawie którego będzie możliwa weryfikacja jego tożsamości.

Do wypełnienia ankiety będą potrzebne informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła.

Przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie do utworzenia bazy istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów oraz umożliwią stworzenie nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem MIWOP 2020 określonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiecki, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ciepła, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe tzw. „kopciuchy”.

Ankietę mogą Państwo również wypełnić samodzielnie przez Internet: LINK DO ANKIETY.
Punkty adresowe, dla których informacje zostaną przesłane przez Internet nie będą inwentaryzowane przez ankieterów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel 46 854 51 15, lub email rolnictwo@jaktorow.pl


Projekt „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” zrealizowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

 

Ankieta inwentaryzacyjna (word)

Ankieta inwentaryzacyjna (PDF)

Plakat

Ulotka strona 1

Ulotka strona 2

 


 

W poniedziałek (14.09.2020 r.) ankieterzy rozpoczęli prace w terenie inwentaryzując źródła ciepła w części miejscowości Jaktorów i Chylice-Kolonia. Ogólnie mieszkańcy podchodzą do inwentaryzacji nieufnie, dlatego proponuję przypiąć informację o inwentaryzacji na. górze na stronie internetowej, tak aby łatwo można było sprawdzić, że inwentaryzacja jest prowadzona.

Podstawa prawna do przeprowadzanej inwentaryzacji oraz metodologii jej prowadzenia to: Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r.  w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu:

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html

Zgodnie z jej treścią: Każda mazowiecka gmina inwentaryzację kotłów powinna przeprowadzić do 31 grudnia 2021 r. Ponadto program corocznie zobowiązuje gminy do wymiany konkretnej liczby kotłów na ich terenie, prowadzenia kontroli palenisk oraz akcji edukacyjnych.

Od 50 tys. zł do 500 tys. zł. kary może nałożyć na organ odpowiedzialny (np. gminę) za nierealizowanie działań zawartych w POP wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Jej wysokość jest uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków. Ponadto użytkownicy instalacji (mieszkańcy Gminy) naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Link do powyższych informacji o programie ochrony powietrza znajduje się na stronie:

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.