Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 19450
W sumie: 166475

News

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok.

01.06.2020

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim , w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego .Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: – co najmniej 20 osób.

Sesja , podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się 9 czerwca 2020 roku o godz. 17.00

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 8.06.2020 r.. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Jaktorowie w punkcie obsługi interesantów.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 8 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej menu przedmiotowe: ,,Raport o stanie gminy’’ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Jaktorów

   

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Jaktorów do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 r.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.