Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17455
W sumie: 298878

News

Inwestycja „Parkuj i Jedź” w Jaktorowie

28.02.2018

   W dniu 12 lutego 2018 roku Wójt Gminy Jaktorów podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy”. Pozyskane dofinansowanie na realizację inwestycji pochodzi z funduszy europejskich w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 " Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2. " Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

   Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniesie ponad 7 000 000 złotych, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita kwota inwestycji to prawie 9 000 000 złotych. Projekt jest jednym z 5 projektów wybranych do realizacji w efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

   W roku 2018 rozpocznie się budowa dwóch parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”, zlokalizowanych przy stacji PKP przy ul. Warszawskiej i ul. Pomorskiej (strona południowa torów) w Jaktorowie. Zakończenie robót budowlanych wg. harmonogramu przewidziane jest na koniec bieżącego roku.

   Łączna liczba miejsc parkingowych to 199 szt., w tym 12 to miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje budowę 146 szt. miejsc parkingowych dla rowerów i budowę dróg manewrowych, ciągów pieszych, odwodnienia. Parkingi utwardzone zostaną kostką betonową, będą oświetlone oraz monitorowane. Miejsca postojowe dla rowerów będą zadaszone specjalnymi wiatami zabezpieczającymi rowery przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Poniższy obraz ilustruje projekt inwestycji.

   Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów, takich jak: szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, działanie na rzecz ekologicznego transportu, tj. transportu kolejowego – stworzenie infrastruktury umożliwiającej bezpieczne i sprawne dotarcie do innych środków komunikacji, wpłynie na ograniczenie używania samochodów osobowych. Przewiduje się, iż w ciągu pełnego roku od zakończenia realizacji projektu (2019) z miejsc postojowych skorzysta łącznie 49920 samochodów.

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.