Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16170
W sumie: 279143

News

LXV Sesja Rady Gminy Jaktorów - 16 luty 2023r.

08.02.2023

Jaktorów, dnia 07.02 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/, zawiadamiam o zwołaniu Sesji Rady Gminy Jaktorów, która odbędzie w dniu 16 luty 2023 r. o godz. 12.00 w Jaktorowie w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2023.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/349/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/378/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.(Sielska)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.(Kazimierza Deyny)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.(Konspiracji)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.(Żurawinowa)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej węzła kolejowego CPK usytuowanego na terenie gminy Jaktorów.

 17. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej Sesji.

 18. Informacja w sprawie bieżących spraw związanych z projektem CPK.

 19. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy na rok 2023.

 20. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023.

 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 22. Wolne wnioski.

 23. Zakończenie obrad.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
Pon. 16.00 do 17.00
 

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.