Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2765
W sumie: 190075

News

LV Sesja Rady Gminy Jaktorów - 29 czerwca 2022r.

15.06.2022

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów informuje o Sesji Rady Gminy Jaktorów, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r. poz. 559/, zawiadamiam o zwołaniu Sesji Rady Gminy Jaktorów, która odbędzie w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Jaktorowie w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. ( Na skraju Lasu)

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. ( Malwy)

 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów. (fragment miejscowości Jaktorów - Kolonia)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Grzybek, gmina Jaktorów.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów. (fragment od ul. Cichej)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów. (fragment od ul. Słonecznej i Alpejskiej)

 11. Debata nad Raportem o stanie Gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania Budżetu gminy za rok 2021.

 13. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2021.

 14. Zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 15. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

 18. Sprawy organizacyjne.

 19. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej Sesji.

 20. Informacja w sprawie bieżących spraw związanych z projektem CPK.

 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 22. Wolne wnioski.

 23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.