Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17428
W sumie: 298851

News

LIV Sesja Rady Gminy Jaktorów - 26 maja 2022r.

18.05.2022

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów informuje o Sesji Rady Gminy Jaktorów, która odbędzie się dnia 26 maja 2022 roku o godz. 12.00 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/, zawiadamiam o zwołaniu Sesji Rady Gminy Jaktorów, która odbędzie w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 12.00 w Jaktorowie w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Jaktorów.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/68/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą nr XV/104/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/320/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2022 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Błotna oraz ul. Ostatniego Tura w m. Jaktorów do kategorii dróg gminnych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. (Henryka Warsa)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. (Rzeczna)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. (Dębowa)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

 16. Przyjęcie sprawozdania gminnego ośrodka pomocy społecznej w Jaktorowie za rok 2021.

 17. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej.

 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu o wspieraniu rodziny w roku 2021.

 19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

 20. Przyjęcie sprawozdania z wykonania programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Jaktorów w roku 2021.

 21. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej Sesji.

 22. Informacja w sprawie bieżących spraw związanych z projektem CPK.

 23. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.

 24. Wolne wnioski.

 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów

Mirosław Byczak

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.