Logo Gmina Jaktorów

Gospodarka odpadami

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW ważne od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. - kliknij

 

UWAGA!!! ZMIANY ZASAD PROWADZENIA SEGREGACJI OD 01.02.2018 R.

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, iż od 1 lutego 2018 r. następują zmiany w sposobie prowadzenia segregacji. Wprowadza się nowy worek koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier i tekturę – poniżej instrukcja jak poprawnie segregować odpady.

Obowiązek wprowadzenia worka koloru niebieskiego wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19).

Rada Gminy Jaktorów realizując obowiązek wprowadzenia zmian podjęła w tym zakresie stosowne uchwały wchodzące w życie od 1 lutego 2018 r.

Nowe uchwały:

Uchwała Nr L/380/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLVI/343/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XLVI/344/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy deklaracji bez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013 roku:

  1. Do dnia 15 lutego - opłata kwartalna za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec),

  2. Do dnia 15 maja – opłata kwartalna za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),

  3. Do dnia 15 sierpnia - opłata kwartalna za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

  4. Do dnia 15 listopada - opłata kwartalna za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jaktorowie Nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Stawka opłaty od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2018 r. wynosiła miesięcznie:

   -  w przypadku segregowania odpadów - 11,50 zł za osobę,

   -  w przypadku niesegregowania odpadów - 23 zł za osobę,

Obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r. stawka opłaty wynosi miesięcznie:

   -  w przypadku segregowania odpadów - 14,50 zł za osobę,

   -  w przypadku niesegregowania odpadów - 29 zł za osobę,

Tytuł opłaty: Opłata za odpady, indywidualny numer klienta (należy podać jeśli jest znany mieszkańcowi).

Po upływie terminu płatności nalicza się odsetki. Zaległa opłata podlega egzekucji administracyjnej.

Dla równomiernego planowania własnego budżetu domowego możliwe jest dokonywanie miesięcznych wpłat w ustalonej miesięcznie wysokości w sposób zapewniający dochowanie w/w terminów.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

WYKAZ FIRM WYWOŻĄCYCH ODPADY

WYKAZ PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

OBNIŻENIE OPŁATY DLA RODZIN 3+, 4+

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.