Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7017
W sumie: 171542

Gospodarka odpadami

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW ważne od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - kliknij

 


Uprzejmie informuję, że w dniu 2 listopada 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi (PSZOK) w Żyrardowie przy  ul. Czystej 5 będzie nieczynny.


Darmowe pojemniki

Wójt Gminy Jaktorów zaprasza wszystkich mieszkańców do podpisywania umów darmowego użyczenia pojemnika na odpady komunalne w tut. Urzędzie Gminy. Pojemniki będą sukcesywnie dostarczane do posesji mieszkańców, którzy podpiszą umowę.

Wójt Gminy Maciej Śliwerski

CENY ŚMIECI - PROBLEM NARASTA! - kliknij

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

 

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy deklaracji bez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013 roku:

  1. Do dnia 15 lutego - opłata kwartalna za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec),

  2. Do dnia 15 maja – opłata kwartalna za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),

  3. Do dnia 15 sierpnia - opłata kwartalna za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

  4. Do dnia 15 listopada - opłata kwartalna za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jaktorowie Nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. stawka opłaty wynosi miesięcznie:

   -  w przypadku segregowania odpadów - 14,50 zł za osobę,

   -  w przypadku niesegregowania odpadów - 29 zł za osobę,

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty które wynoszą miesięcznie:

   -  w przypadku segregowania odpadów - 25,00 zł za osobę,

   -  w przypadku niesegregowania odpadów - 50,00 zł za osobę,

Tytuł opłaty: Opłata za odpady, indywidualny numer klienta (należy podać jeśli jest znany mieszkańcowi).

Po upływie terminu płatności nalicza się odsetki. Zaległa opłata podlega egzekucji administracyjnej.

Dla równomiernego planowania własnego budżetu domowego możliwe jest dokonywanie miesięcznych wpłat w ustalonej miesięcznie wysokości w sposób zapewniający dochowanie w/w terminów.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE JAKTORÓW.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

WYKAZ FIRM WYWOŻĄCYCH ODPADY

WYKAZ PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

OBNIŻENIE OPŁATY DLA RODZIN 3+, 4+

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.