Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16172
W sumie: 279145

Gospodarka odpadamiNOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY OD 1 KWIETNIA 2022 ROKU - KLIKNIJ

 


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW ważne od 01.01.2023 roku - kliknij

 


 

WAŻNA INFORMACJA

Zmiana numeru konta dla opłat za odpady komunalne.

Od 1 stycznia 2020 wpłat należy dokonywać na konto nr

37 1240 6973 1111 0010 9467 7983

Nowe konto dotyczy tylko opłat za śmieci. Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na ww. konto z podaniem w tytule indywidualnego numeru klienta.

 


DARMOWE KOMPOSTOWNIKI


DARMOWE POJEMNIKI

Wójt Gminy Jaktorów zaprasza wszystkich mieszkańców do podpisywania umów darmowego użyczenia pojemnika na odpady komunalne w tut. Urzędzie Gminy. Pojemniki będą sukcesywnie dostarczane do posesji mieszkańców, którzy podpiszą umowę.

Wójt Gminy Maciej Śliwerski

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

 

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy deklaracji bez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013 roku:

  1. Do dnia 15 lutego - opłata kwartalna za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec),

  2. Do dnia 15 maja – opłata kwartalna za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),

  3. Do dnia 15 sierpnia - opłata kwartalna za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień),

  4. Do dnia 15 listopada - opłata kwartalna za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Jaktorowie nr 37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują stawki opłaty, które wynoszą miesięcznie:

  1. 36,00 zł od osoby – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 72,00 zł od osoby – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części opłaty właścicieli nieruchomości  kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, tj.: – 10,00 złoty od osoby miesięcznie.

Tytuł opłaty: Opłata za odpady, indywidualny numer klienta.

Po upływie terminu płatności nalicza się odsetki. Zaległa opłata podlega egzekucji administracyjnej.

Dla równomiernego planowania własnego budżetu domowego możliwe jest dokonywanie miesięcznych wpłat w ustalonej miesięcznie wysokości w sposób zapewniający dochowanie w/w terminów.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

WYKAZ FIRM WYWOŻĄCYCH ODPADY

WYKAZ PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

OBNIŻENIE OPŁATY DLA RODZIN 3+, 4+

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
Pon. 16.00 do 17.00
 

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.