Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16156
W sumie: 279129

O gminie

Kilka słów o Gminie Jaktorów 

Gmina wiejska położona w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki.
Powierzchnia gminy wynosi 5.524 ha, obszar zamieszkuje 10.038 osób w 17 wsiach, podzielonych na 14 sołectw.Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa Warszawa - Skierniewice i linia kolejowa CMK.

ZADANIA GMINNY 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności obejmują one sprawy: 

 1. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej 
 2. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego 
 3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 
 4. Ochrony zdrowia 
 5. Pomocy społecznej 
 6. Gminnego budownictwa mieszkaniowego 
 7. Edukacji publicznej 
 8. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury 
 9. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 
 10. Targowisk 
 11. Zieleni gminnej i zadrzewień 
 12. Cmentarza wojskowego w Budach Zosinych 
 13. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego 
 14. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 
 15. Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej 
 16. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej 
 17. Promocji gminy 
 18. Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 19. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
Pon. 16.00 do 17.00
 

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.