Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21241
W sumie: 135151

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

Projekt Gminy Jaktorów pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów" decyzją Władzy Wdrażającej w Warszawie uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt Gminy Jaktorów wpisuje się w realizację celu działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu wysokiego stopnia niepełnosprawności oraz trudnej sytuacji materialnej.

Pierwszy nabór zakłada zakup 50 komputerów z dostępem do Internetu. Zakupiony sprzęt zostanie oddany w bezpłatne użytkowanie osobom niepełnosprawnym oraz będących w trudnej sytuacji materialnej i nie mogącym samodzielnie sfinansować zakupu takiego sprzętu. Dla uczestników projektu i dla ich opiekunów zostanie zorganizowany cykl szkoleń z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu umożliwiającego korzystanie z komputera a także Internetu. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie wymogów osoby wykluczonej cyfrowo według działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 tj. nie posiadanie komputera oraz Internetu.

Drugi nabór zakłada zakup 20 komputerów z dostępem do Internetu. Zakupiony sprzęt zostanie oddany w bezpłatne użytkowanie osobom niepełnosprawnym oraz będących w trudnej sytuacji materialnej i nie mogącym samodzielnie sfinansować zakupu takiego sprzętu. Dla uczestników projektu i dla ich opiekunów zostanie zorganizowany cykl szkoleń z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu umożliwiającego korzystanie z komputera a także Internetu. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie wymogów osoby wykluczonej cyfrowo według działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 tj. nie posiadanie komputera oraz Internetu.

Realizacja rzeczowa projektu potrwa 3 lata: od lipca 2012 r. do lipca 2015.

Po tej dacie w okresie trwałości projektu ( 5 lat) Gmina Jaktorów zapewni w tym czasie uczestnikom projektu opiekę serwisową sprzętu a także bezpłatny dostęp do Internetu.

 

Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłosić się:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, w tym również osoby nieletnie, reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych – bez względu na wysokość dochodu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”.

Formularz zgłoszenia do wydruku w czerni i bieli

Formularz zgłoszenia do wydruku w kolorze

 

Lista rankingowa 1 naboru Beneficjentów ostatecznych oraz lista rezerwowa do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”

Lista rankingowa 2 naboru Beneficjentów Ostatecznych oraz lista rezerwowa do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.