Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13121
W sumie: 54345

Aktualności

2018-11-13

OGŁOSZENIE

Spotkanie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Szanowni Członkowie oraz sympatycy Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola,

zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu

27 listopada 2018 o godz. 18.00

w Szkole Podstawowej w Międzyborowie

Porządek obrad:

1. Otwarcie 8-go Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej

2. Wybór Przewodniczącego spotkania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Prezentacja bieżącej sytuacji: realizacji planów i wykonanych robót

5. Plan działań na rok 2019

6. Przyjęcie uchwały w sprawie:

     a) uchwała budżetowa na rok 2019

7. Sprawy organizacyjne

8. Zapytania i interpelacje

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie obrad (ok. godz. 19.00)

Z poważaniem,

Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

 

 

Walne zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

07.03.2018

Szanowni Członkowie Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola, zapraszamy na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 (wtorek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Międzyborowie.

więcej9 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Szanowni Członkowie oraz sympatycy Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola,
zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu

13 czerwca 2017 o godz. 18.30
w Szkole Podstawowej w Międzyborowie


Porządek obrad:

1. Otwarcie 7-go Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej
2. Wybór Przewodniczącego spotkania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Prezentacja bieżącej sytuacji wykonanych robót
5. Plan działań na rok 2017
6. Przyjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmieniającą uchwałę budżetu na rok 2017
7. Sprawy organizacyjne
8. Zapytania i interpelacje
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad (ok. godz. 19.00)

Z poważaniem,
Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Spółka Wodna Bieganów i Mariampol
SW_Bieganow@wp.pl

 

01-12-2016

OGŁOSZENIE

Spotkanie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Szanowni Członkowie oraz sympatycy Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola,
zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu

14 grudnia 2016 o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej w Międzyborowie


Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej
2. Wybór Przewodniczącego spotkania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Prezentacja bieżącej sytuacji wykonanych robót
5. Plan działań na rok 2017
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zatwierdzenia budżetu na rok 2017
    b) zatwierdzenia zakresu robót na rok 2017
    c) zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej na rok 2017
7. Sprawy organizacyjne
8. Zapytania i interpelacje
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad (ok. godz. 19.00)

Z poważaniem,
Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

 

2016-09-08 

Podjęto Uchwałę nr 4/2016 - w roku 2016 ustala się wysokość składki członkowskiej w kwocie  50 zł od każdego właściciela gruntów.

Płatność składki za rok 2016 do dnia 31 lipca 2016 r.

2015-07-02

Szanowni Członkowie Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2015 2 dnia 04-03-2015 prosimy o uiszczenie rocznej opłaty członkowskiej na kwotę 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy naszej Spółki Wodnej podany poniżej:

Bank Zachodni WBK

nr rachunku: 68 1090 2590 0000 0001 3079 5319

Nazwa odbiorcy: SPÓŁKA WODNA BIEGANÓW I MARIAMPOL

adres: ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów

W temacie przelewu: Imię i Nazwisko

 

Składka za rok 2015 wymagana do 31 Lipca b.r.

Z góry dziękujemy za terminowe opłacenie składki.

Z poważaniem,                      

Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

 

2015-07-01

OBWIESZCZENIE

Spotkanie Członków Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

Walne zgromadzenie Członków Spółki Wodnej

 

Szanowni Członkowie Spółki Wodnej Bieganowa i Mariampola, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Międzyborowie. Zapraszamy również sympatyków / osoby zainteresowane przystąpieniem do naszej Spółki Wodnej.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie 3-go Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej
 2. Wybór Przewodniczącego spotkania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Prezentacja bieżącej sytuacji związanej z uprawomocnieniem naszej Spółki Wodnej oraz działań podejmowanych przez Zarząd
 5. Plan działań na najbliższe miesiące sezonu lato – jesień 2015
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia budżetu 2015
  2. zatwierdzenia zakresu robót na rok 2015
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej
 7. Przyjęcie nowych wniosków o przystąpienie do Spółki Wodnej
 8. Sprawy organizacyjne
 9. Zapytania i interpelacje
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad (ok. godz. 20.00)

Z poważaniem,                      

Zarząd Spółki Wodnej Bieganów i Mariampol

 

2015-04-14

Szanowni Członkowie Spółki wodnej Bieganowa i Mariampola, Sąsiedzi,

 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mieszkańców naszej okolicy niniejszym przedstawiam krótki opis bieżącego statusu działań i szeregu inicjatyw prowadzonych przez Zarząd Spółki Wodnej Bieganów Mariampol.

Statut naszej Spółki Wodnej (SW) jest w procesie walidacji. Dokument został zweryfikowany w urzędzie gminy i po ostatecznym zatwierdzeniu przez Starostwo będzie opublikowany na stronie Gminy Jaktorów w zakładce SW. Dopiero po uprawomocnieniu się statutu będziemy mogłi założyć konto bankowe do gromadzenia środków na prowadzone inwestycje w zakresie naszej działalności. Te procesy niestety trwają i orientacyjnie, powinno to być nie później niż do końca maja b.r. Przeprowadziliśmy również wstępne rozmowy z Wójtem Gminy Jaktorów związane z dofinansowaniem naszej działalności. Temat jest dość złożony, ale przychylność Wójta napawa optymizmem. Warunkiem koniecznym / wyjściowym będzie zgromadzenie składek od wszystkich członków SW.

Proces związany fizycznie z inwestycją reaktywacji infrastruktury melioracyjnej naszej okolicy jest prowadzony równolegle. Nie czekamy na stronę administracyjno-formalną.

Jesteśmy po wizji lokalnej głównych cieków melioracyjnych (przeprowadzono z udziałem zarządzu, przedstawicieli gminy Jaktorów i geodetą w dniu 10-04-2015). Większość odcinków cieków jest bardzo zaniedbanych. W wielu miejscach trudno zlokalizować rów. Tereny są bardzo trudne, miejscami całkowicie zalane pomimo stosunkowo niskiego poziomu wód gruntowych w tym sezonie. Analizujemy również status prawny działek/odcinków związanych z zakresem robót koniecznych do wykonania w pierwszym etapie inwestycji. Tutaj pozostaje dość dużo do wyjaśnienia, ale jesteśmy na dobrej drodze. Na reaktywację części rowów, która wiąże się z usunięciem drzew zalegających w nurcie cieków musimy dostać pozytywną opinię ze Starostwa. Temat jest w toku.

Ze wsparciem ze strony gminy przygotowujemy kompleksową koncepcję reaktywacji infrastruktury melioracyjnej całego terenu, w co jest zaangażowany właściwy geodeta. Efektem będzie mapka geodezyjna określająca poziomy przepustów i spadki w głównych ciekach wodnych od źródła do ujścia dla całej infrastruktury melioracyjnej naszego obszaru. Będzie to podstawa do rozpoczęcia prac w terenie.

Równolegle przystępujemy do etapu wyboru/pozyskania wykonawcy z właściwym sprzętem i umiejętnościami (koparka gąsienicowa, w zakresie wyrywanie skarp).

O kolejnych istotnych etapach i postępach w działaniach podjętych przez SW Bieganowa i Mariampola będziemy informowali na bieżąco w niniejszym dziale.

Pozostaję z poważaniem,                 
Piotr Zbrzyzny                        
Przewodniczący SW Bieganowa i Mariampola

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.