Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4023
W sumie: 116177

Aktualności

Formularz zgłoszeniowy uwag i wniosków do projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: projekt PRSP)


Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało od Pana Prezesa Andrzeja Kaczmarka w imieniu Spółki PSE SA pismo ... więcej

2017-05-08 14:29:28


Pismo Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych PSE o sygn. 3651/PK/2017/JK z dnia 2017-04-20 ... więcej

2017-04-28 13:07:54


Komunikat podsumowujący spotkanie samorządowców z PSE, które odbyło się 22.02.2017 ... więcej

2017-02-27 09:40:32


Linia 400 kV Linia 400 kV Linia 400 kV

W związku z przystąpieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, zachęcamy mieszkańców którzy nie chcą przebiegu linii 400 kV przez teren gminy Jaktorów ... więcej

2017-02-08 15:25:57


...więcej

2017-02-02 12:42:45


Uprzejmie informujemy mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew   ...więcej

2017-01-30 12:25:54


Wszystkich mieszkańców zainteresowanych realizacją i przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew informujemy, że w grudniu 2016 r. wójtowie i burmistrzowie gmin w województwie mazowieckim   ...więcej

2017-01-25 09:13:50


Aktywność spółki PSE na przełomie roku 2016/2017 wygląda imponująco. Urząd Gminy Jaktorów monitoruje i analizuje wszystkie przetargi ogłaszane przez spółkę PSE ...więcej

2017-01-10 13:41:47


Stanowisko Wójtów i Burmistrzów w sprawie linii 400kV

Szanowni Państwo,
z zadowoleniem i ulgą przyjęliśmy informacje spółki PSE S.A. o rozwiązaniu umowy na projektowanie i budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew  ... więcej

2016-11-14 15:59:04


Podziękowanie dla samorządów lokalnych i mieszkańców

Szanowni Państwo, W imieniu Wykonawcy i spółki API podmiotów dotychczas odpowiedzialnych za realizację budowy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew, pragniemy podziękować władzom samorządów lokalnych, stowarzyszeniom oraz mieszkańcom gmin zaangażowanych ...więcej

2016-11-10 08:29:50


KONTRAKT NA BUDOWĘ LINII 400 KV RELACJI KOZIENICE – OŁTARZEW ROZWIĄZANY

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew. Zarządy spółek uznały, że na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa ...więcej

2016-11-09 12:30:38


WAŻNY KOMUNIKAT - 5 SIERPNIA 2016 R.

Po skandalicznej decyzji Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o zmianie oficjalnie uzgodnionego przebiegu linii 400 kV, z inicjatywy władz Gminy Jaktorów odbyło się wczoraj spotkanie stowarzyszeń z terenów gmin: Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, Jaktorów, na którym ustalono wspólną strategię działań na najbliższe tygodnie.

W poniedziałek 8 sierpnia 2016 r. odbędzie się spotkanie zaniepokojonych nową decyzją PSE włodarzy gmin: Tarczyn, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, Jaktorów.

Po tym spotkaniu zostanie ogłoszony wspólny komunikat dotyczący planowanych akcji protestacyjnych.

W związku z powyższym planowane na dzień 11 sierpnia 2016 r. (czwartek) spotkanie zostało odwołane.

 

2016-08-05 12:41:58


NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

W dniu 4 sierpnia 2016 roku o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie odbyła się Sesja Nadzwyczajna, na której to Radni jednogłośnie podjęli dwie uchwały w sprawie: więcej

2016-08-05 13:25:35


POMIMO ZAPEWNIEŃ MINISTRA PIOTRA NAIMSKIEGO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU D.S. BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO, ŻE LINIA 400 KV NIE BĘDZIE PRZEBIEGAŁA PRZEZ TERENY GMINY JAKTORÓW, PREZES POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH S.A. OGŁOSIŁ INNĄ DECYZJĘ.

 więcej ...

2016-08-03 10:48:56


Podsumowanie opinii niezależnego zespołu ekspertów, który dokonał oceny Partycypacyjnej Analizy Wielokryterialnej dla planowanej linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Wyniki prac zespołu ds oceny AWK, typ pliku: PDF, rozmiar: 0.17MB

2016-07-08 10:01:53


 

Pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie budowy linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew z załącznikami. Treść pisma...

2016-06-20 15:01:29


PSE SA wraz z mieszkańcami pracują nad wyznaczeniem korytarza dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew

W dniach 22 marca i 6 kwietnia 2016 r. w Warszawie, z udziałem przedstawicieli gmin i stowarzyszeń mieszkańców zaangażowanych w wypracowanie trasy korytarza dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew oraz przedstawicieli PSE SA i firmy wykonawczej ZUE SA, odbyły się dwa spotkania Grupy Roboczej więcej ...

2016-04-11 13:47:57


IV SA/Wa 2440/15 - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

 

2016-01-18 17:04:13


KOMUNIKAT KOMISJI DORAŹNEJ D/S 400 KV Z OBRAD W DNIU 11 GRUDNIA 2015 R.

W dniu 11 grudnia 2015 r. odbyły się obrady Komisji Doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej 400 kV na terenie gminy Jaktorów   więcej ...

2015-12-17 12:15:27


WAŻNY KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCY MIROSŁAW BYCZAK ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DORAŹNEJ KOMISJI D/S 400 KV I ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE W NAJBLIŻSZY PIĄTEK (11.12.2015R.) O GODZ. 17.00 W GIMNAZJUM W JAKTOROWIE PRZY ULICY CHEŁMOŃSKIEGO 4.

2015-12-09 12:45:08

Stenogram z posiedzenia połączonych komisji sejmiku województwa mazowieckiego z dn. 17.09.2015r. Wszystkich zainteresowanych stenogramem z posiedzenia połączonych komisji sejmiku województwa mazowieckiego z dn. 17.09.2015r. odsyłamy na stronę www.forumdialogu.mazovia.pl

2015-11-02 10:49:05


Posiedzenie Komisji Doraźnej d/s 400 kv

W dniu 23 września o godz.18 00 w gimnazjum w Jaktorowie odbędzie się posiedzenie Komisji Doraźnej d/s 400 kv Przewodniczący Doraźnej Komisji d/s 400 kv - Krzysztof Jarosz   ...więcej

 

2015-09-17 09:38:11


KOMUNIKAT dot. linii ee 400 KV

W czwartek 17 września 2015 r. o godz. 13.00 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (parter) odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Sejmiku Województwa Mazowi  ...więcej


W dniu 29.08.2015r odbyło się tzw. robocze spotkanie Komisji Doraźnej linii 400 kV. ...więcej

2015-09-09 12:20:31

03.09.2015 r. - Radni Gminy Jaktorów, przedstawiciele komisji doraźnej 400 kV i mieszkańcy przed wejściem na obrady  ...więcej

 

2015-09-09 11:44:53


KOMUNIKAT dot. linii ee 400 KV

W czwartek 03 września 2015 r. o godz. 12.00 w Warszawie pl. Bankowy 3/5 w sali konferencyjnej Sejmiku odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

  • Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz,

  • Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego,

w porządku obrad przewidziano m.in. punkty:

  ...więcej

2015-08-31 17:48:04


POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ

Posiedzenie Komisji Doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej 400 kV na terenie gminy Jaktorów odbędzie się w czwartek 6 sierpnia 2015 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.  ...więcej

2015-07-31 15:21:16


NOWY PRZEBIEG LINII 400 KV

Harmonogram prac związanych z projektowanym przebiegiem linii 400 kV przesłany przez inwestora Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A....więcej

2015-07-30 09:04:12


NOWE INFORMACJE dot. linii 400 kV - ZAPROSZENIE NA WYJAZD

W poniedziałek 27 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w Warszawie pl. Bankowy 3/5 w sali nr 169 odbędzie się posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na którym m.in. podjęte zostaną uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwań do usunięcia naruszenia prawa i ew. uchylenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew na obszarze gminy Jaktorów.

 

Wszyscy mieszkańcy gminy Jaktorów mogą uczestniczyć w tym posiedzeniu.

Liczymy na wysoką frekwencję i Państwa obecność.

Wyjazd o godz. 9.30 spod budynku Urzędu Gminy ...więcej

Data wprowadzenia: 2015-07-23 11:11:02 | Data modyfikacji: 2015-07-23 13:15:14


KOMUNIKAT KOMISJI DORAŹNEJ dotyczący linii 400 kV

W poniedziałek 20 lipca 2015 r. o godz. 11.00 w Warszawie pl. Bankowy 3/5 w sali nr 169 odbędzie się BARDZO WAŻNE posiedzenie połączonych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na którym odbędzie się pierwsze czytanie projektów uchwał w sprawie   ...więcej

2015-07-15 13:40:28


Interpelacja w sprawie budowy linii przesyłowej 400 kV

Pani Barbara Czaplicka, Poseł Platformy Obywatelskiej na Sejm RP w sprawie budowy linii przesyłowej 400 kV Kozienice-Ołtarzew  ...więcej

2015-07-14 13:09:02


SEJMIK NIE WYPOWIEDZIAŁ SIĘ W SPRAWIE LINII 400 KV

Informujemy, że radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: zdjęli z porządku obrad sesji w dniu 6 lipca 2015 projekty uchwał w sprawie rozstrzygnięcia wezwań do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewód  ...więcej

2015-07-08 10:26:33


WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE LINII 400 KV

W dniu 6 lipca 2015 r. ( poniedziałek) o godz. 11 -tej w Warszawie pl. Bankowy 3/5 sala Nr 169 odbędzie się posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na którym będą rozpatrywane projekty uchwał w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa ...więcej

2015-07-03 22:12:35


POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy Jaktorów odbędzie się dnia 03 lipca 2015 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4 ...więcej

2015-06-30 09:55:06


KOMUNIKAT DORAŹNEJ KOMISJI DS OCENY CELOWOŚCI BUDOWY LINII ENERGETYCZNEJ O MOCY 400KV NA TERENIE GMINY JAKTORÓW

Komisja uprzejmie informuje , że w dniu 01.07.2015 o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego Poświęcone Sprawie Linii Energetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew

Treść komunikatu

2015-06-26 09:23:51


POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy Jaktorów, które miało odbyć się dnia 23 czerwca 2015 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4 zostało odwołane

2015-06-23 09:53:02


POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy Jaktorów odbędzie się dnia 23 czerwca 2015 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4

2015-06-19 10:30:01


POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kv na terenie gminy Jaktorów, odbędzie się dnia 17 czerwca 2015 o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4

2015-06-12 13:49:16


POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie Gminy Jaktorów, odbędzie się dnia 25 maja 2015 roku o godz. 18.00 w Gimnazjum w Jaktorowie.

2015-05-20 10:48:12


POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie Gminy Jaktorów, odbędzie się dnia 25 maja 2015 roku o godz. 18.00 w Gimnazjum w Jaktorowie.   więcej

2015-05-20 09:56:59


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JAKTORÓW DOTYCZĄCY PLANOWANEGO PRZEBIEGU PRZEZ TEREN GMINY LINII ENERGETYCZNEJ 400 KV

Jaktorów, dnia 13.05.2015 Szanowni Mieszkańcy, Rządowa propozycja zlokalizowania linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Ołtarzew w środkowej części gminy od Bud - Grzybek poprzez Budy Michałowskie, Budy Stare, Jaktorów - Kolonię i Budy Zosi ...więcej

2015-05-13 17:20:53


INFORMACJA ZE SPOTKANIA WÓJTA GMINY JAKTORÓW Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE LINII ENERGETYCZNEJ 400 KV, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 16 KWIETNIA 2015 R. W JAKTOROWIE

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Wójta z mieszkańcami Gminy Jaktorów. Wójt i cała rada gminy wraz z mieszkańcami wspólnie postanowili działać w kierunku niedopuszczenia do realizacji planów sejmiku wojewódzkiego, który podjął uchwałę zezwal ...więcej

2015-04-17 13:35:24


SPOTKANIE W SPRAWIE LINII ENERGETYCZNEJ 400 kV

Wójt Gminy Jaktorów zaprasza mieszkańców na spotkanie które odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 18.30 w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Jaktorowie, przy ulicy Warszawskiej 88 w sprawie wypracowania strategii niedopuszczenia do budowy ̶ ...więcej

2015-04-15 08:49:07


SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE BUDOWY LINII 400 kV

9 kwietna 2015 r. o godz. 18.30 w budynku OSP w Jaktorowie odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące budowy linii 400 kV ( Kozienice – Ołtarzew ) budowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenie Gminy Jaktorów. Na ...więcej

2015-03-23 15:38:46

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.