Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16141
W sumie: 279114

Cele projektu

 

Głównym celemprojektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wogólnej produkcji energii (produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych instalacji OZE: 3085,05 MWht/rok, produkcja energiielektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 743,58 MWhe/rok)oraz ograniczenie niskiej emisji w gminie Jaktorów (o 1578,67 tonrównoważnika CO2).

Tak sformułowanycel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji powiązanych zesobą i z celem głównym celów szczegółowych:

  1. Wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 2,46 MW (dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 1,7334 MWt dodatkowo wytworzonej energii cieplnej, 0,729 MWe dodatkowo wytworzonej energii elektrycznej) poprzez instalację 159 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 109 paneli słonecznych, 100 pomp ciepła (368 instalacji) na budynkach mieszkalnych (345 instalacji) i budynkach użyteczności publicznej (23 instalacje),

  2. Obniżenie wydatków ponoszonych przez odbiorców indywidualnych oraz instytucji (dla budynków użyteczności publicznej) na zakup energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych oraz na zakup opału (drewna, węgla, paliwa opałowego) przez ich użytkowników – o przynajmniej 1 154 816,83 rocznie – możliwość przeznaczenia oszczędności wygenerowanych przez budynki użyteczności publicznej na inne cele publiczne,

  3. Ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii: węgla o 770 ton rocznie a gazu ziemnego o 134583 m3),

  4. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego Gminy Jaktorów i regionu (odnawialne źródła energii przyczyniają się do wzmacniania bezpieczeństwa w skali lokalnej i do poprawy zaopatrzenia w energię –zmniejszenie strat przesyłowych) oraz uniezależnienie od przerw w dostawach energii z sieci energetycznej (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) a przez to – dostosowanie do zmian klimatu,

  5. Wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców dzięki prowadzonym działaniom upowszechniającym wiedzę o ekologii i jej znaczeniu dla życia ludzi. Działania te oparte będą o rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców dzięki wydarzeniom (Piknik Ekologiczny, konkursy), audycjom radiowym, upowszechnianie wiedzy o wpływie człowieka na środowisko zgodnie z wynikami opracowań naukowych oraz aktualną nauką Kościoła w zakresie ekologii.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
Pon. 16.00 do 17.00
 

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.