Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16174
W sumie: 279147

Opis projektu

 

Projekt będzie realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" w miejscowościach należących do Gminy wiejskiej Jaktorów. Projekt polega na budowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (mikroinstalacje fotowoltaiczne - 159 szt., kolektory słoneczne - 109 szt.) oraz pomp ciepła - 100 szt. - wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju OZE. W ramach projektu zainstalowanych będzie 368 instalacji: 345 na budynkach mieszkalnych i 23 na budynkach użyteczności publicznej.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii (produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji: 3085,05 MWht/rok, produkcja energii elektrycznej z nowowybudowanych instalacji: 743,58 MWhe/rok) oraz ograniczenie niskiej emisji (o 1578,67 ton równoważnika CO2). Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 2,46 MW (dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 1,7334 MWt dodatkowo wytworzonej energii cieplnej, 0,729 MWe - energii elektrycznej). Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Jaktorów wzrośnie o 51,26%. Osiągnięte zostaną oszczędności: w zużyciu nieodnawialnych źródeł energii: węgla o 770 ton rocznie a gazu ziemnego o 134583 m3 oraz wydatków na zakup energii elektr. i opału o przynajmniej 1154 816,83 rocznie. Projekt będzie realizowany z 3 partnerami: Parafią Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie, parafią p.w. Św. Rodziny w Jaktorowie i OSP w Jaktorowie. Partnerzy wniosą do projektu zasoby kadrowe i techniczne, dzięki którym będą realizować zadania z zakresu edukacji ekologicznej (Piknik Ekologiczny, ulotki, plakaty, konkursy) a także zadania mające na cele uświadamianie mieszkańcom

Jaktorowa i regionu (ponadlokalny odbiór 10 audycji radiowych) rolę wykorzystania OZE dla ochrony środowiska. W ramach projektu realizowane będą działania promocyjne i inspektora nadzoru. Przygotowano PFU i studium wykonalności.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 10.007.843,80

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 9.747.969,80 zł,

Poziom dofinansowania – 80%

Kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych – 7.798.375,84 zł

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
Pon. 16.00 do 17.00
 

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.