Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16154
W sumie: 279127

Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej w gminie Jaktorów

 


POZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Gmina Jaktorów pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z funduszy europejskich w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 " Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2. " Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Dofinansowanie pozyskane na realizację projektu pn. „Projektowanie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 150310 W (ul. Jagiellońska, ul. Partyzantów) w Międzyborowie oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w gminie Jaktorów w ramach ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020” wyniesie prawie 4 mln zł. co stanowi nie więcej niż 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Projekt Gm. Jaktorów dot. zaprojektowania i budowy 7,59 km drogi rowerowej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) wzdłuż drogi gminnej (Jagiellońska, Partyzantów) i drogi woj. 719, realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020 dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności systemu transportowego na obszarze WOF przez zrównoważony rozwój węzłów multimodalnych i obniżenie emisyjności transportu.

Projekt wpisuje się w kierunki działań niskoemisyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014–2020 dla Gminy Jaktorów i Planu Zrównoważonej Mobilności dla WOF. Planowana droga rowerowa będzie połączona z już istniejącymi i planowanymi do realizacji drogami rowerowymi i systemem dróg rowerowych w Żyrardowie i Grodzisku Maz., została zaplanowana w celu pełnienia funkcji komunikacyjnych (dojazd do węzłów komunikacyjnych, budynków użyteczności publicznej), wpłynie przez to na szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego.

Droga rowerowa będzie wydzielona z ogólnego systemu drogowego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Główną grupą docelową są mieszkańcy Gm. Jaktorów, jednak dzięki połączeniu drogi rowerowej zaprojektowanej i wybudowanej w projekcie z siecią dróg rowerowych w Grodzisku Maz. i Żyrardowie, oddziaływanie projektu obejmie także mieszkańców Miasta Grodzisk Maz. i Miasta Żyrardów. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

[dodatkowe informacje]

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
Pon. 16.00 do 17.00
 

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.