Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2748
W sumie: 190058

Azbest

Wójt Gminy Jaktorów zawiadamia o możliwości pomocy mieszkańcom gminy Jaktorów w utylizacji odpadów zawierających azbest z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW).

W 2018 r. przymierzamy się do pomocy mieszkańcom gminy Jaktorów w utylizacji odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jaktorów” ubiegając się o dofinansowanie z WFOŚiGW.

Zgodnie z regulaminem Programu WFOŚiGW osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy (wniosek w postaci Oświadczenia składają do Wójta gminy Jaktorów). Gmina na podstawie oświadczenia właścicieli nieruchomości złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji firma wybrana przez Gminę odbierze zdemontowany azbest ze zgłoszonych nieruchomości.

W związku z powyższym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w 2018 r. chcą skorzystać z pomocy i mają zdemontowany azbest powinny w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 r. złożyć w tut. Urzędzie, w pokoju nr 4:

  • informacja o wyrobach zawierających azbest zeskładowanych na posesji  (do pobrania)

  • oświadczenie właściciela nieruchomości, że chce uczestniczyć w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego na 2017 r., że płyty azbestowe, zostały zdemontowane i obecnie są składowane na działce, oraz że jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (do pobrania)

  • kopię zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz montażem nowego pokrycia dachowego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej tut. Urzędu (46) 856 40 69 wew. 115 lub drogą elektroniczną adres e-mail: anna.malkowska@jaktorow.pl

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.