Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21212
W sumie: 135122

Akty prawa miejscowego

Uchwała Nr XLIV/339/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr LI/374/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XLIV/339/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XLIV/340/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr LI/378/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LI/375/2022 Rady Gminy Jaktrów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr LI/376/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.