Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16164
W sumie: 279137

Położenie

Gmina Jaktorów jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim. Graniczy z gminą Radziejowice, z miastem Żyrardów, gminą Wiskitki, z gminą Baranów i z gminą Grodzisk Mazowiecki.

Powierzchnia gminy wynosi 5 524 ha, w tym użytki rolne - 4 290 ha (co stanowi 78%), lasy i grunty leśne - 485 ha (7%) oraz pozostałe grunty - 749 ha (15%). Obszar ten zamieszkuje ok. 10 000 osób w 17 wsiach, podzielonych na 14 sołectw: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy Michałowskie, Stare Budy A, Stare Budy B, Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów - Kolonia Międzyborów, Sade Budy. 

Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka nr 719 oraz linia kolejowa relacji Skierniewice - Warszawa i linia kolejowa CMK.

Gmina Jaktorów leży w obrębie południowo-wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej. Warunki naturalne terenu gminy Jaktorów, tj. rzeźba terenu, jakość gleb, zasoby wód powierzchniowych i gruntowych, pokrycie terenu i klimat, należy ocenić jako korzystne dla osadnictwa i działalności gospodarczej. Gmina Jaktorów leży w obrębie zlewni IV rzędu dwóch niewielkich rzek: Tucznej i Wierzbianki. Tereny gminy Jak­torów znajdują się na byłym kompleksie rozległej Puszczy Jaktorowskiej, będącej częścią dóbr królewskich, rozciągających się między Mszczonowem, Radziejowicami, Kuklówką, Grodziskiem Mazowieckim, Wiskitkami, Błoniem, Szymanowem, Sochaczewem. 

Gmina Jaktorów posiada duży potencjał rekreacji i wypoczynku. Na terenie gminy znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

 

Miejscowość

Obiekt

Nr rejestru

Decyzja
z dnia

Jaktorów

Cmentarzysko kurhanowe III, IV w.

 (stanowisko archeologiczne)

795

15.01.1981r.

Jaktorów

Osada I-IV w. n. e.

412

21.11.1969r.

Chylice-Kolonia

Dwór

608

28.07.1983r.

Chylice-Kolonia

Park dworski

532

5.05.1980r.

Budy Zosiny

Cmentarz wojenny z II wojny światowej

904

22.12.1992r.

Grabnik

Cmentarzysko kurhanowe 

(stanowisko archeologiczne)

796

15.01.1991r.

Międzyborów

Cmentarzysko wczesnośredniow. VI, VII w. 

(stanowisko archeologiczne)

461

17.07.1997r.

 

 

 Walory krajobrazowe gminy podnosi teren Wydm Międzyborowskich i malownicza dolina rzeki Tucznej. Doliny rzeczne przecinające gminę mają znaczenie ponad lokalne. Wraz z przyległymi kompleksami leśnymi tworzą one korytarze powiązań ekologicznych o znaczeniu regionalnym.

Gmina nie posiada własnych, uciążliwych źródeł emisji przemysłowych, jednak narażona jest na przenoszone zachodnimi i wschodnimi wiatrami zanieczyszczenia emitowane przez zakłady przemysłowe znajdujące się na terenie Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego.

Starając się ten stan zachować i nie dopuścić do zwiększania zanieczyszczenia, gmina od wielu lat prowadzi  działania proekologiczne. Do roku 1996 wybudowano sieć gazową, która obejmuje swym zasięgiem dwa największe tereny zabudowy zwartej Jaktorow i Międzyborów. W roku 1997 przystąpiono do budowy sieci wodociągowej, a od 2007 roku budowana jest sieć kanalizacyjna.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
Pon. 16.00 do 17.00
 

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.