Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1128
W sumie: 80014

WYBORY I REFERENDA

SZEROKI ZAKRES INFORMACJI NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Postanowienie nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat wyborczy dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


 

W dniu Wyborów - 13 października 2019 r. Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają  pracę w lokalach wyborczych od godziny 6.00.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

 

Postanowienie nr 1175/2019Komisarza Wyborczego w Warszawie IIz dnia 20 września 2019 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Treść obwieszczenia

 

 
 

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przyjmuje urzędnik wyborczy w Urzędzie Gminy w Jaktorowie za pośrednictwem

  1. Wandy Brzywczy -Sekretarz Gminy Jaktorów, pokój nr 8 I piętro.

  2. Małgorzaty Majchrzak – Inspektor w Referacie Spraw obywatelskich, pokój nr 8 I piętro.

 

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Nr 1104/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - DWW-532-16/19

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 
 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R.

Wyniki głosowania - gmina Jaktorów

W dniu Wyborów - 26 maja 2019 r. Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają  pracę w lokalach wyborczych od godziny 6.00.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY JAKTORÓW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2017 R.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY JAKTORÓW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 23 PAŹDZIERNIKA 2016 R.


WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

WIZUALIZACJA WYNIKÓW KANDYDATÓW NA SEJM – GMINA JAKTORÓW

WIZUALIZACJA WYNIKÓW KANDYDATÓW DO SENATU – GMINA JAKTORÓW

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.


REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

WIZUALIZACJA REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO


WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

WIZUALIZACJA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie - Radni Gminy Jaktorów wybrani w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o wynikach głosowania w wyborach do Rady Gminy Jaktorów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o ilości głosów oddanych na kandydatów na Wójta Gminy Jaktorów w wyborach wójta w dniu 16 listopada 2014r.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE INFORMUJĄ, ŻE W DNIU WYBORÓW TJ. 16 LISTOPADA 2014 ROKU ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ W LOKALACH WYBORCZYCH OD GODZINY 6.00.

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jaktorów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 12

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 13

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jaktorów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jaktorów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Wykaz zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 21 października 2014r. dot. publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 20 października 2014r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów do Rady Gminy Jaktorów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 8 października 2014r. dot. przedłużenia terminu dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 23 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2014r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach Wójta oraz Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego do stosownego wykorzystania


REFERENDUM GMINNE 2014


WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

WIZUALIZACJA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia z dnia 5 marca 2014r. podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.


WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

WIZUALIZACJA WYBORÓW DO SEJMU RP I SENATU RP

Wyniki Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. – Gmina Jaktorów

Wyniki Wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. – Gmina Jaktorów

Skład Osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 Października 2011 roku w Gminie Jaktorów.

INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia z dnia 19 sierpnia 2011r. podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.


WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY JAKTORÓW

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW WÓJTA GMINY JAKTORÓW

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o ilości głosów oddanych na kandydatów na Wójta Gminy Jaktorów w wyborach wójta w dniu 21 listopada 2010r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie - Radni Gminy Jaktorów wybrani w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o wynikach głosowania w wyborach do Rady Gminy Jaktorów przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.

Frekwencja - Liczba kart wydanych wyborcom - Gmina Jaktorów w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jaktorów.

Uchwała Nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 4 listopada 2010r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Jaktorów.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 4 listopada 2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jaktorów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie okręgu wyborczego nr 10.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie okręgu wyborczego nr 8.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie okręgu wyborczego nr 7.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 4 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 2 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie (aktualizacja)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 28 października 2010r. dot. przedłużenia terminu dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Jaktorów.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 23 października 2010r. dot. przedłużenia terminu dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. dot.informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2010r. dot. miejsc na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie.

Postanowienie nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października 2010r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych + załącznik Nr 22.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. zawierająca druki z możliwością wykorzystania (pdf, doc).

KALENDARZ WYBORCZY - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010r. Nr 171, poz. 1151).

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 września 2010r. dot. informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach Wójta oraz Rady.


 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.

WIZUALIZACJA WYBORÓW PREZYDENTA RP

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2010r. podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2010r. podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Komunikat w sprawie zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010r.


WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.

WIZUALIZACJA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2009r. podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2009r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Komunikat w sprawie zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. w Gminie Jaktorów.

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 18.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.