Logo Gmina Jaktorów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21234
W sumie: 135144

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2023 R.

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudia 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Uchwała Nr LXII/454/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik do uchwały LXII/454/2022 - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2023r.

Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zasań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2022 - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2022 R.

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2021r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki

Uchwała Nr XLIII/327/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik do uchwały XLIII/327/2021 - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2022r.

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2021 - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2021 R.

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki


ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2021 - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Informacja o wynikach konkursu

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi i innymi programami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok


W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2020 R.

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

Załączniki


W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2020 R.

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku

Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku

 


W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2019 R.

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2018 R.

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2018 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2017 R.

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wzór oferty.

Harmonogram zajęć.

Plan startów w zawodach i rozgrywkach.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2017 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2016 ROKU.  

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 r. Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2016 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2015 ROKU.  

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2014 ROKU.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2013 ROKU.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku.

Wzór oferty.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2012 ROKU.

Otwarty nabór do komisji konkursowej.

Wzór oferty.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku.

 

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JAKTORÓW W 2011 ROKU.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

Wzór oferty

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:
pon. 9.00 do 12.00
i 16.00 do 17.00

Urząd Gminy w Jaktorowie

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel./fax 46 855-21-88
e-mail: gmina@jaktorow.pl

rachunek: 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 - Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

RACHUNEK BANKOWY DO OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:  37 1240 6973 1111 0010 9467 7983 Bank PEKAO SA I O. w Żyrardowie

Zobacz również

wersja językowa

-->

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.