oficjalny serwis samorządowy 25 marca 2017. imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie Gminy Jaktorów, prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skład Komisji:

  1. Monika Olejniczak – Przewodnicząca

  2. Alicja Prośniewska – Sekretarz

Członkowie:

  1. Ilona Bałagulska

  2. Przemysław Jałowiecki

  3. Agnieszka Mańkowska-Janik

  4. Agnieszka Tuzińska


W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.
Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach, związanych z przeprowadzaniem rozmów interwencyjno – motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu, uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Kontakt:

Monika Olejniczak – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 46 855-21-88

Harmonogram dyżuru Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

data

godzina

01.06.2016

09-12

07.06.2016

09-12

13.06.2016

09-12

20.06.2016

09-12

29.06.2016

09-12