oficjalny serwis samorządowy 16 sierpnia 2017. imieniny: Nora, Joachim, Roch
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Rodzina 500+

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać od dnia 1 sierpnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie, ul. Warszawska 35, pokój nr 7.

Wnioski planowo będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie ul. Warszawska 35 w pokoju nr 7

w godzinach: 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku

Drogą elektroniczną:


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku

Osoby uprawnione

Prawo do świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje:

  1. matce

  2. ojcu

  3. opiekunowi faktycznemu dziecka

  4. opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  1. na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:

    1. 800.00 zł (art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) lub

    2. 1200.00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne art. 5 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

  2. Na drugie i kolejne dziecko bez względu na sytuację dochodową.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie.