oficjalny serwis samorządowy 15 grudnia 2017. imieniny: Nina, Celina, Walerian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Jaktorów na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) podaje się do publicznej wiadomości:

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych określa Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2017 r., więcej ...

2. Kryteria naboru do przedszkoli Gminnych określa Uchwała Nr XXXII/247/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. więcej ...

3. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych określa Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017 r. więcej ...

4. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola określa Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2017 r. więcej ...

Dodatkowe informacje oraz wnioski dostępne w sekretariatach szkół:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie http://zspjaktorow.pl/ tel: 46 855 26 16

2. Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie http://szkola.miedzyborow.pl/ tel: 46 855 54 05

« powrót