oficjalny serwis samorządowy 15 grudnia 2017. imieniny: Nina, Celina, Walerian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
Kolejne zgłoszenie do prokuratury zbadania legalności wycinki drzew we wsi Budy-Grzybek
Wójt Gminy Jaktorów zwrócił się Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców usunięcia drzew
z działki nr XXXXXXXXXXX we wsi Budy-Grzybek gm. Jaktorów zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).

Działka ta leży na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody i § 3 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. objętego zakazem likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.

Teren ten jest porośnięty sosną i brzozą około 30-40 letnią i stanowi w całości kompleks leśny. Takie działania są barbarzyńskie, niszczą środowisko naturalne zwierząt, ptaków i roślin występujących na tym terenie.

« powrót