oficjalny serwis samorządowy 15 grudnia 2017. imieniny: Nina, Celina, Walerian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Aktualności
Co powinniśmy wiedzieć o nowych przepisach dotyczących wycinki drzew
Od 1 stycznia 2017 r. została zmieniona ustawa o ochronie przyrody, która między innymi znosi wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Wójt Gminy Jaktorów informuje, iż zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest jednak konieczne w przypadku:
• nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (np. cmentarz w Jaktorowie w Budach Zosinych),
• nieruchomości rolnych (z wyjątkiem usuwania drzew / krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),
• osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
• użytkowników ogrodów działkowych,
• osób dzierżawiących nieruchomości,
• osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
• drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
• drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze,
• przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

Na terenach objętych ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu (w przypadku gminy Jaktorów to: Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu i Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wydmy Międzyborowskie”) istnieje zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wynikający z Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego.

Na prywatnych gruntach leśnych dalej obowiązuje obowiązek uzyskania zezwolenia wydanego przez leśniczego w Starostwie Powiatu Grodziskiego, zgodnie z planem urządzania lasu.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać również o sezonie lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 16 października. W tym czasie nie wolno wycinać drzew, na których stwierdzono gniazdowanie ptaków.

Mając wątpliwości dot. wycinki drzew i krzewów mogą Państwo uzyskać bliższe informacje w Urzędzie Gminy w Jaktorowie, w pok. nr 7 lub pod nr tel. 46 8545115 lub e-mail rolnictwo@jaktorow.pl

W załączeniu mapa gminy z zaznaczonymi obszarami terenów prawnie chronionych

MAPA - .pdf (265 KB),      

« powrót