oficjalny serwis samorządowy 25 lipca 2014. imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
INFORMACJA
 
W związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa – Łódź i budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową w świetle ulicy Generała Skokowskiego, zamknięty został w dniu dzisiejszym przejazd kolejowy w ciągu ulicy Generała Skokowskiego w miejscowości Jaktorów-Kolonia. Przewidywany termin otwarcia ok. 15 sierpnia b.r.
Wójt Gminy Maciej Śliwerski
O G Ł O S Z E N I E
 
Posiedzenie Połączonych Komisji: Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ekologii; Finansów i Inwestycji; Spraw Społecznych i Oświaty; Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa, oraz Rewizyjnej odbędzie się w Urzędzie Gminy 24 lipca 2014r. o godz. 17.00.
Podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Gminy Jaktorów za wdrożenie programu Karta Dużej Rodziny 3+ i 4+.
 
  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na LX Sesję Rady Gminy, która odbędzie w dn. 28 lipca 2014r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, przy ul. Chełmońskiego 4.   ...więcej
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 16.07.2014r. – WAB.6740.1048.2014
 
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 10.07.2014r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2 (83/4), 89/2 (89/3), 192, 207 (207/1), 208 (208/1), 347/2 (347/6), 367/1, 367/2, 374 (374/1), 577, 596/3, 646/1 (646/2), 794 (794/1), 795 (795/1), 796 (796/1), 797 (797/1), 798 (798/1) we wsi Międzyborów gmina Jaktorów  ...więcej
Bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera w ramach projektu „ECDL BASE - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Mazowsza”
 
  ...więcej
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 
Urząd Gminy w Jaktorowie od 16 czerwca br. przyjmuje wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  ...więcej
Prezentacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+
 
  ...więcej
WYKLUCZENIE CYFROWE - 2 NABÓR WNIOSKÓW
 
Ogłaszamy 2 nabór wniosków do projektu . „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów"   ...więcej
OGŁOSZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
o wydaniu decyzji Nr 144/2014 o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji pn.: „budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 Wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 144
Następne >>