oficjalny serwis samorządowy 7 lipca 2015. imieniny: Cyryl, Metody, Estera
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 7 lipca 2015 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, przy ulicy Chełmońskiego 4.
 
  ...więcej
WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE LINII 400 KV
 
W dniu 6 lipca 2015 r. ( poniedziałek) o godz. 11 -tej w Warszawie pl. Bankowy 3/5 sala Nr 169 odbędzie się posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na którym będą rozpatrywane projekty uchwał w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa  ...więcej
Informacja o taryfie opłat za wodę 2015-2016
 
Wójt Gminy na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  ...więcej
ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE
 
Pragnę Państwa poinformować, że od 1 lipca b.r. odpady komunalne z naszej gminy będzie odbierać firma - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o ul. Stefana Bryły 6.  ...więcej
UWAGA! Zmiana godzin działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego!!!
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w okresie wakacji Punkt Informacyjno Konsultacyjny będzie działał w każdy czwartek. Nastąpiła jednak zmiana godzin funkcjonowania  ...więcej
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JAKTORÓW
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jaktorów, zwracamy się do was z prośbą o wypełnienie ankiety, która została przygotowana na potrzeby tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaktorów.   ...więcej
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2016- 2019
 
W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.133 z późn. zm.) Rada Gminy w Jaktorowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016 – 2019:  ...więcej
OGŁOSZENIE
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego z siedzibą w Żabiej Woli ogłasza nabór na stanowisko pracy  ...więcej
"Zróbmy razem coś dobrego- głosuj na swoich"
 
Prosimy Was o wsparcie inicjatyw mieszkańców naszej gminy w konkursie fundacji AVIVA i bardzo liczymy na WASZE głosy!  ...więcej
DOTACJA Z WFOŚiGW
 
Konserwacja i pielęgnacja pomnika przyrody – alei kasztanowej – składającej się z 83 szt. drzew z gatunku kasztanowiec pospolity  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 172
Następne >>