oficjalny serwis samorządowy 3 marca 2015. imieniny: Kunegunda, Maryna, Tycjan
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się gdnia 9 marca 2015 r. o godz. 17 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, przy ul. Chełmońskiego 4
 
  ...więcej
Zapisy do przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych
 
Informujemy, że od 2 marca 2015 roku rozpoczyna się proces rekrutacji do przedszkoli gminnych na rok szkolny 2015/2016. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz wszystkie informacje związane z rekrutacją można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronach internetowych  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2015r.
  ...więcej
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres od stycznia do grudnia 2014r. z wodociągu publicznego Kozery Nowe i wodociągu publicznego Bieganów
 
  ...więcej
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZAMA NA SPOTKANIE Z PSIM PSYCHOLOGIEM 26 LUTEGO O GODZINIE 18.00
 
  ...więcej
Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019
 
  ...więcej
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISK PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o. , 96-300 Żyrardów ul. Czysta 5 ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki   ...więcej
Informujemy, że od 1 stycznia 2015r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.
 
Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.  ...więcej
POWOŁANO SPÓŁKĘ WODNĄ BIEGANÓW – MARIAMPOL
 
W dniu 20 stycznia 2015 z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Bieganów zgodnie z art. 165 pkt 1 ustawy Prawo Wodne postanowiono powołać Spółkę Wodną Bieganów – Mariampol  ...więcej
K O M U N I K A T
 
Wójt Gminy Jaktorów informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2014r. został zamknięty dla ruchu przejazd kolejowy w ciągu ulicy Pomorskiej w Jaktorowie. Zamknięcie przejazdu spowodowane jest koniecznością wykonania w tym miejscu podziemnego przejścia dla pieszych w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź etap II, LOT A, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice.
Pokazano 1 - 10 z 152
Następne >>