oficjalny serwis samorządowy 18 września 2014. imieniny: Irena, Stanisław, Józef
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
OBCHODY 70 ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM
 
  ...więcej
VI GRODZISKIE TARGI PRACY
 
16 października 2014 r. (czwartek) w godzinach 10.00-13.00 w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 (sala gimnastyczna)   ...więcej
OGŁOSZENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 22 września 2014r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, przy ul. Chełmońskiego 4  ...więcej
Posiedzenie Komisji
 
Finansów i Inwestycji oraz Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ekologii odbędzie się w Urzędzie Gminy 18 września 2014 r. o godz. 17:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
 
Wójt Gminy w Jaktorowie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JAKTORÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w dniach od 17 września 2014r. do 17 października 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Jaktorów w godzinach pracy Urzędu.  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
Urząd Gminy w Jaktorowie uprzejmie informuje, że w miesiącu sierpniu i październiku b.r. nastąpi zmiana lokalizacji punktu odbioru odpadów zielonych w Jaktorowie. Odbiór odpadów zielonych będzie się odbywał na parkingu Przychodni Medycyny Rodzinnej w Jaktorowie ul. Warszawska 3 (na przeciw kościoła) w terminach wskazanych w harmonogramie. Godziny otwarcia punktu 12.00-20.00.
  ...więcej
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 
Urząd Gminy w Jaktorowie od 16 czerwca br. przyjmuje wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  ...więcej
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości   ...więcej
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 16.07.2014r. – WAB.6740.1048.2014
 
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 10.07.2014r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2 (83/4), 89/2 (89/3), 192, 207 (207/1), 208 (208/1), 347/2 (347/6), 367/1, 367/2, 374 (374/1), 577, 596/3, 646/1 (646/2), 794 (794/1), 795 (795/1), 796 (796/1), 797 (797/1), 798 (798/1) we wsi Międzyborów gmina Jaktorów  ...więcej
Podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Gminy Jaktorów za wdrożenie programu Karta Dużej Rodziny 3+ i 4+.
 
  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 145
Następne >>