oficjalny serwis samorządowy 30 września 2014. imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
OBCHODY 70 ROCZNICY BITWY POD JAKTOROWEM
 
Jak co roku, w ostatnią niedzielę września, na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Krajowej Grupy "Kampinos" w Budach Zosinych, odbyła się uroczystość z okazji 70 rocznicy Bitwy pod Jaktorowem.  ...więcej
ZAPRASZAMY NA POŻEGNANIE LATA
 
W tym roku żegnamy lato w niedzielę 5.10.2014  ...więcej
GRATULACJE
 
Na ręce Pana Piotra Nowakowskiego mieszkańca Gminy Jaktorów serdeczne gratulacje i podziękowania za moc wzruszeń dla całej ZŁOTEJ DRUŻYNY SIATKARZY i zespołu szkoleniowego...
  ...więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
 
Wójt Gminy w Jaktorowie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JAKTORÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w dniach od 17 września 2014r. do 17 października 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Jaktorów w godzinach pracy Urzędu.  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
Urząd Gminy w Jaktorowie uprzejmie informuje, że w miesiącu sierpniu i październiku b.r. nastąpi zmiana lokalizacji punktu odbioru odpadów zielonych w Jaktorowie. Odbiór odpadów zielonych będzie się odbywał na parkingu Przychodni Medycyny Rodzinnej w Jaktorowie ul. Warszawska 3 (na przeciw kościoła) w terminach wskazanych w harmonogramie. Godziny otwarcia punktu 12.00-20.00.
  ...więcej
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 
Urząd Gminy w Jaktorowie od 16 czerwca br. przyjmuje wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  ...więcej
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości   ...więcej
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 16.07.2014r. – WAB.6740.1048.2014
 
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jaktorów z dnia 10.07.2014r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów na terenie nieruchomości: nr ew.: 79/3, 79/4, 79/5, 83/2 (83/4), 89/2 (89/3), 192, 207 (207/1), 208 (208/1), 347/2 (347/6), 367/1, 367/2, 374 (374/1), 577, 596/3, 646/1 (646/2), 794 (794/1), 795 (795/1), 796 (796/1), 797 (797/1), 798 (798/1) we wsi Międzyborów gmina Jaktorów  ...więcej
Podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Gminy Jaktorów za wdrożenie programu Karta Dużej Rodziny 3+ i 4+.
 
  ...więcej
OGŁOSZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
o wydaniu decyzji Nr 144/2014 o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji pn.: „budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 Wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 144
Następne >>